Dette kurset dreier seg om kosthold og fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemning.

Kurset bygger på Helsedirektoratets anbefalinger fra 2014 som gjelder den norske befolkning generelt.

Du kan se innholdet uten å logge deg inn, men for å få kursbevis må du logge deg inn med en gratis Helsekompetanse-konto og ta kurset.

Dette kurset vil om kort tid bli overført til ny plattform

Om kort tid vil dette kurset finnes på https://min.helsekompetanse.no/

Last derfor ned ditt kursbevis dersom du tar eller har tatt kurset på denne siden. Du finner ditt kursbevis øverst i innholdsfortegnelsen på neste side når det er fullført.

Kursbevis blir ikke overført til ny plattform.

 

I kurset vektlegges det hvordan man kan hjelpe personer med utviklingshemning til en god helse ved å spise sunt og bevege seg mye. Det er fokus på råd for å forebygge overvektsproblematikk da dette er svært vanlig for mennesker med utviklingshemning. I langt mindre grad fokuseres det på underernæring. Det fins mye materiale utarbeidet for eldre når det gjelder underernæring. Spesielle dietter er nevnt i kurset, men det er ikke utfyllende informasjon på dette området.

Kurset er ett av to kurs utviklet i prosjektet «Mat og trivsel» med hovedfinansiering fra ExtraStiftelsen. Dette kurset er beregnet på støttepersoner/hjelpere for mennesker med utviklingshemning; fra foreldre og annen familie til lærere og assistenter, avlastere og støttekontakter, tjenesteytere i boliger, ansatte i arbeidsmarkedsbedrifter, ansatte på dagaktivitetstilbud og andre som arbeider med mennesker med utviklingshemning. Kurset er ikke minst viktig for ledelsen i miljøarbeidertjenesten med tanke på prioriteringer i arbeidet for brukerne.

Det andre kurset, som ligger på SORs portal for lettleste kurs, er beregnet på mennesker med utviklingshemning. Kursene kan tas uavhengig av hverandre. Det er imidlertid spesielt gunstig hvis hjelpere tar dette kurset først og så er støttepersoner når personer med utviklingshemning tar sitt kurs.

All informasjon i kurset for mennesker med utviklingshemning inngår i dette kurset. I tillegg omfatter kurset kapitlene "Hvordan sikre en sunn livsstil", "Ernæringslære", "Spesielle dietter" og "Underernæring". I kapitlet "Forskjellige aktiviteter" legges det her mer vekt på individuelle målsettinger enn i kurset for personer med utviklingshemning.

Kurset er beregnet å ta 4 timer.