Du er her

Denne siden er en del av kursforløpet Mat og trivsel. Logg inn eller skjul denne meldingsboksen for godt.

Avslutning

Nå skal du har vært gjennom alle kapitlene i kurset «Mat og trivsel».

Du skal dermed ha fått en god oversikt over:

  1. Hvorfor det er så viktig å hjelpe mennesker med utviklings­hemning til å spise riktig og å bevege seg tilstrekkelig.
  2. Hvordan du kan hjelpe mennesker med utviklingshemning til å få dette til.

Å spise riktig og bevege seg mye hjelper dem til en god helse og et godt og langt liv.

 

Lykke til i det videre arbeidet med å støtte en eller flere personer som virkelig trenger din hjelp på denne fronten!

Tegning av fysisk aktiv dame og bilder av sunn mat.

 

Trykk her for å ta slutt-test. Når testen er bestått, kan du laste ned kursbevis.

Innhold