Du er her

Denne siden er en del av kursforløpet Mat og trivsel. Logg inn eller skjul denne meldingsboksen for godt.

Eldre (over 65 år)

eldre som trener

For personer over 65 år gjelder de samme retningslinjer som for voksne i alderen 18-65 år. Mange eldre har redusert mobilitet – evne til å forflytte seg. Eldre med redusert mobilitet  bør gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uka for å styrke balansen og forhindre fall. Å forebygge fall er spesielt viktig for de som ikke klarer anbefalingene om minst 150 minutters moderat fysisk aktivitet i uka. I tillegg anbefales det at fysisk aktivitet av moderat til høy intensitet fordeles på de fleste dagene i uka.

 

eldre i rullestol som trener

Nedsatt funksjonsnivå eller sviktende helse

Voksne som ikke kan følge rådene fullt ut pga. nedsatt funksjonsnivå eller sviktende helse, anbefales å være så fysisk aktive som evne og helsetilstand tillater.

 
 

Innhold