Du er her

Denne siden er en del av kursforløpet Mat og trivsel. Logg inn eller skjul denne meldingsboksen for godt.

Hva sier lovverket?

Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.

Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5.

Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-3

Tegning av en rød tykk bok som illustrerer Norges lover.

Det er altså hjemlet i lovs form at personer med utviklingshemning som mottar helse- og omsorgstjenester, skal få opplysning, råd og veiledning for å forebygge sykdom. Kosthold og fysisk aktivitet har stor betydning i denne sammenheng. Ansvaret gjelder ikke minst i boliger for personer med utviklingshemning. Det er meget viktig med en klar visjon fra ledelsen og ut til hver enkelt tjenesteyter på dette området. Det bør gjenspeiles i holdninger og aktiviteter som ledelsen og tjenesteytere legger opp til.

Referanser:

Dette er en oppgaveboksOppgave:

Innhold