Du er her

Denne siden er en del av kursforløpet Mat og trivsel. Logg inn eller skjul denne meldingsboksen for godt.

Hvordan sikre en sunn livsstil

 Hensikt med kapitlet

Dette kapitlet gir deg en innsikt i hva som må til for å sikre en sunn livsstil for personer med utviklingshemning. Kapitlet berører i liten grad hva som skjer i foreldrehjemmet, men hvilke vaner den enkelte får med seg hjemmefra, er selvfølgelig viktig. Det skjer imidlertid svært ofte at målgruppens livsstil endrer seg når de flytter for seg selv. Hovedvekt i kapitlet er lagt på forholdene i samlokaliserte boliger og samarbeid på forskjellige arenaer. 

 

Tegning av to personer som sitter og snakker sammen.

   Læringsmål

Når du har tatt dette kapitlet, er målet at du kjenner til betydningen av samarbeid på forskjellige arenaer for å fremme et sunt kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet for personer med utviklingshemning.

Du skal ha fått kunnskap om hvordan ledelsen og den enkelte hjelper i en bolig kan bidra til en sunn livsstil for målgruppen. 

Innhold