Du er her

Denne siden er en del av kursforløpet Mat og trivsel. Logg inn eller skjul denne meldingsboksen for godt.

Innledning

 

Tegning av en mann som sitter og spiser en sunn sandwich.

 Hensikt med kapitlet

Hensikten med dette kapitlet er å forklare hvorfor det er så viktig for personer med utviklingshemning med et sunt kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet. Kapitlet fokuserer også på hvilken rolle kommunene har for helsefremmende og forebyggende arbeid i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens §3.3.

 

   Læringsmål

Når du har tatt dette kapitlet, er målet at du som støtteperson for en eller flere personer med utviklingshemning har fått en innsikt i hvor viktig et sunt kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet er for helsen til mennesker med utviklingshemning. Du skal også ha kunnskap om kommunenes sentrale rolle for helsefremmende og forebyggende arbeid.

Tegninger av tre kvinner i varierende grad av fysisk aktivitet.

Husk at du bør være logget inn for å ta kurset.

Innhold