Du er her

Denne siden er en del av kursforløpet Mat og trivsel. Logg inn eller skjul denne meldingsboksen for godt.

Sondeernæring

Bildet av en sondreI noen tilfeller med sammensatte spiseproblemer kan det være aktuelt å benytte sondemat og/eller annet ernæringstilskudd for å dekke personenes behov for energi og næringsstoffer. I kortere perioder kan man bruke en nesesonde. Ved behov for langvarig behandling kan pasienten evt. få lagt inn en sonde i magesekken gjennom bukveggen. Det heter PEG - perkutan endoskopisk gastrostomi. En gastrostomi er et supplement til det personen selv kan spise og drikke på vanlig måte.

 

Les mer: Ernæring ved fremadskridende sykdom i sentralnervesystemet

Innhold