Du er her

Denne siden er en del av kursforløpet Mat og trivsel. Logg inn eller skjul denne meldingsboksen for godt.

Spising og trening

 Hensikt med kapitlet

Hensikten med dette kapitlet er å vise sammenhengen mellom energiforbruk ved fysisk aktivitet/trening og energiinnhold i mat. Det er viktig at personer med utviklingshemning som ikke bør legge på seg, ikke øker matinntaket etter trening mer enn den ekstra energien treningsøkten innebærer.  

   Læringsmål

Når du har tatt dette kapitlet, er målet at du skal kjenne til i hvilken grad forskjellige typer fysisk aktivitet øker energiforbruket og hva dette tilsvarer i mat. 

Innhold