Du er her

Denne siden er en del av kursforløpet Mat og trivsel. Logg inn eller skjul denne meldingsboksen for godt.

Tjenesteytere og andre hjelpere

I dette delkapitlet som gjelder tjenesteytere og andre hjelpere, gjennomgås følgende: Ikoner som viser teamarbeid

  • Metodisk arbeid
  • Samarbeid mellom forskjellige arenaer
  • Kompetanseutvikling og profesjonalitet
  • Beregning av nok tid/ressurser

 

Innhold