Du er her

Denne siden er en del av kursforløpet Mat og trivsel. Logg inn eller skjul denne meldingsboksen for godt.

Utredning og behandling ved underernæring

bildet av en lege

Hvis en person med utviklingshemning ikke spiser tilstrekkelig og ufrivillig går ned i vekt, er det viktig at vedkommende i første omgang undersøkes av fastlegen. Lange måltider som er belastende for personene selv og/eller nærpersonene som assisterer personen til å spise kan også være en god grunn for videre utredning av spise- og ernæringsproblemer. Ved tegn på begynnende underernæring og ved tygge- og svelgeproblemer bør fastlegen henvise videre til spesialisthelsetjenes­ten/habiliteringstjenesten. Underernæring kan være et tegn på alvorlig sykdom som bør utredes og behandles. 

 

En person under 70 år regnes som moderat underernært ved ett av følgende:
  • Et ufrivillig vekttap på over 10% av kroppsvekten de siste 6 månedene.
  • KMI under 18,5.
  • KMI under 20 og ufrivillig vekttap på minst 5 % av kroppsvekten de siste 6 månedene.
  • Matinntak under halvparten av beregnet behov den siste uka. 

 

KMI står for kroppsmasseindeks og beregnes ved formelen: 

 

 

Ved begynnende underernæring hos personer med utviklingshemning bør det henvises til klinisk ernæringsfysiolog som lager en plan for kostholdet. Det kan i første omgang være snakk om en beriking av kosten. Det vil si å gjøre mat og drikke mer energitett så personen får dekket sitt energibehov og evt. også legger på seg igjen. Andre viktige prinsipper for å bedre situasjonen ved underernæring er å unngå nattefaste på mer enn 11 timer samt å innta flere mellommåltider.

For å se Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, trykk her

 

 

Innhold